help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skript - Variabler

Variabler gör det möjligt att deklarera variabler utanför själva koden. Dessa variabler blir då enklare att justera utan att behöva gå in och läsa (eller förstå) skriptet.

Användning

Variabler kan läggas till, redigeras och tas bort.

När en variabel läggs till måste den få ett variabelnamn (som också är det som du skriver i koden för att använda variabeln.) Du anger med en kryssruta om det är obligatoriskt att tilldela variabeln ett värde.

Du kan ge en beskrivning för att underlätta för framtida justeringar av variabeln 

Till sist väljer du variabeltyp och kan tilldela variabeln ett initialt värde.  

Tillgängliga variabeltyper

 •  Booleskt värde
 • Enval
 • Flerval
 • Formatmall
 • Färg
 • Heltal
 • Metadata
 • Nod i bildarkiv
 • Nod i filarkiv
 • Nod i sidträd
 • Sidmall
 • Text

Användning

För att använda en variabel i skriptet så skriver du scriptVariables.VARIABELNAMN (JavaScript) eller $scriptVariables.VARIABELNAMN (Velocity).

I skriptet kan sedan variabeln användas på samma vis som varibler som deklarerats inne i skript.

Variabler och Element

Variabelfunktionen är extra användbar när man använder Skriptmodulen i ett Element. Skriptvariablerna kan då exponeras som konfigurerbara delar av Elementet.

När Elementet exporterats och lagts till som en tilläggsmodul så blir de skriptvariablerna konfigurerbara för den som lägger ut modulen.

Mer information om Element Öppnas i nytt fönster.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?