help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skript - Övrigt

Skript- javascript

Visa i redigeringsläge

Medför att resultatet av skriptet visas i redigeringsläget. Annars visas följande meddelande: Denna modul visas endast online.

Bocka bara i denna om du vet att dina skript inte påverkar redigeringsläget! Annars kan det medföra att sidan inte går att nå för redigering.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?