help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppinställningar

Som gruppadministratör kan göra inställningar för gruppen du administrerar.

Hur ändrar jag som gruppadministratör gruppinställningar?

Klicka på knappen "Hantera grupp" och välj sedan "Inställningar".

Hantera grupp

I dialogrutan som öppnas finns följande inställningsmöjligheter:

  • Namn - Gruppens namn som visas i sidhuvudet på gruppsidan.
  • Beskrivning - En kort beskrivning av exempelvis gruppens innehåll och tänkta användningsområde.
  • Administratörer - Här syns gruppadministratörerna för gruppen. Lägg till en ny administratör genom att klicka på plusknappen och sök fram en användare.
Hantera gruppinställningar

Modul för att ändra gruppinställningar:

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?