help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppinställningar v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Gruppinställningar.

Modulen Gruppinställningar används på gruppsidor för att visa vilken typ av grupp det är. För gruppadministratörer visas också en meny med alternativ för att ändra inställningar för gruppen.

Exempel på utseende för en gruppadministratör

Grupptyp

Gruppadministratörer kan ändra gruppens typ.

  • Öppen grupp - alla användare kan gå med i gruppen som är synlig för alla besökare på webbplatsen. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg, kommentera och arbeta med filer. Besökare kan enbart kommentera inlägg.
  • Modererad grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Om du inte är med i gruppen kan du ändå följa gruppen och få tillgång till allt material med enda skillnaden att du inte kan kommentera och diskutera. Som följare får du också aviseringar och du kan se dokument i modererade grupper.
  • Sluten grupp - enbart gruppadministratörer kan lägga till gruppmedlemmar. Informationen i gruppen är enbart synlig för gruppmedlemmar.

Behörighetsinställningarna på en gruppsida gäller före grupptypen. En gruppsida tillhörande en sluten grupp som sätts som publik kan ses av samtliga besökare. Enstaka användare som läggs till och kopplas till en roll på sidan ser innehållet utan vara medlem i gruppen.

Gruppstatus

Gruppadministratörer kan ändra gruppens status.

  • Aktiv grupp - gruppen är aktiv och öppen för inlägg, kommentarer etc.
  • Inaktiv grupp - gruppen är låst för ändringar och ingen kan lägga till nya inlägg, kommentarer eller liknande.

Ta bort grupp

Det går att ta bort en grupp som gruppadministratör genom att välja detta alternativ. Gruppen kommer då hamna i papperskorgen.

För att ta bort en grupp behöver rollen Gruppadministratörer ha rättigheten "Ta bort".

Inställningar

Gruppadministratörer kan via detta alternativ ändra gruppens inställningar

  • Namn - gruppens namn som bl.a. visas på gruppsidan och i sökresultat.
  • Beskrivning - beskrivningen av gruppen som bl.a. visas på gruppsidan och i vissa sökresultat.
  • Administratörer - gruppens administratörer. Nya administratörer kan läggas till via knappen med "plustecken".
Exempel på utseende för gruppinställningsfönstret

Exempel på utseende för gruppinställningsfönstret

Det finns inga inställningar att göra på modulen i redigeringsläget.

Gruppinställningar

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?