help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny - Avancerat

Modulen Meny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision. Menyer avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera sig runt bland sidorna och ligger oftast i någon av mallarna. Sidor, länksidor, struktursidor och artiklar visas i menyn. Mappar, arkiv och strukturmappar visas inte eftersom de endast är hållare av sidor och artiklar.

Mallar

Använd egen mall för vertikal/horisontell meny

I vyn Avancerat hittar du mallen för menymodulen. Här kan du i detalj bestämma hur menyn ska fungera. Mallen använder skripspråket Velocity och Sitevisions Publika API. För menymodulen används ett antal tillgängliga element.

Fliken inställningar

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?