help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning - Urval

Under vyn Urval ställer du in begränsningar i form av vilka objekt som ska inkluderas, omfång och metadata.

Inställningar för urval

Inkludera

Här väljer du vilka objekt du vill inkludera i sökningen. Det går att välja sidor, artiklar, bilder, filer och/eller struktursidor. Alla typer är ikryssade som standard.

Omfång

Här väljer du att begränsa sökningen till vissa delar av webbplatsen, exempelvis en delgren eller en mapp i filarkivet. Väljer du exempelvis en mapp med sidor så kommer söklistningsmodulen att söka ENBART i denna mapp. 

Kryssa i denna ruta så visas en lista över den delar du valt. Om inget är valt så visas en tom lista med en länk Lägg till längst ner:

Lägg till omfång

Klicka på länken för att lägga till exempelvis en delgren som du vill göra söklistningen i. En ny visas där du väljer en sida/mapp/struktursida:

Lägg till delgren

Om du vill peka ut en fil eller bild byter du till dessa vyer genom att klicka på pilen vid Sidor högst upp.

Växla arkiv

För att välja fler mappar att göra din sökning i, välj Lägg till länken igen.

För att ta bort ett omfång, markera det i listan och klicka på krysset till höger.

Ta bort omfång

Tänk på att omfångsbegränsningen måste matcha de objekt du inkluderar i söklistningen! Du får inga träffar om du valt att söka enbart i sidor och sedan under omfång pekar du ut en mapp i bildarkivet.

Metadata

Här kan du begränsa sökningen till ett visst metadata.

Kryssa i rutan och klicka på länken Lägg till för att lägga till en metadatabegränsning. En ny vy visas där du får välja ett villkor och sedan väljer ett metadatafält som ska ha ett visst värde.

Villkor

När du klickar på Lägg till öppnas en ny vy. Välj ett metadatafält i listan. I fältet Värde fyller du i det värde som ska uppfyllas.

Lägg till metadatabegränsning

För att ett metadata ska dyka upp i listan krävs det att inställningen "Indexera fältet i sökmotorn" är ikryssad. Inställningen finns under fliken Avancerat på metadatafältet.

Indexera fältet

Begränsa vilka sidor som ska ingå i sökningen utifrån metadata

  • Alla följande villkor måste vara uppfyllda
  • Minst ett av följande villkor måste vara uppfyllt
  • Inget av följande villkor får vara uppfyllt


Exempel 1. Du har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet "Lathund" samt metadata Ämne och värde "Webb". Anger du att ALLA villkor måste vara uppfyllda så kommer besökaren bara att få sökträffar på sidor som har värdet "Lathund" (för metadata Informationstyp) OCH värdet "Webb" (för metadata Ämne).

Exempel 2. Du har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet "Lathund" samt metadata Ämne och värde "Webb". Anger du att MINST ett villkor måste vara uppfyllda så kommer besökaren att få sökträffar på sidor som har värdet "Lathund" (för metadata Informationstyp) ELLER värdet "Webb" (för metadata Ämne).

Exempel 3. Du har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet "Lathund". Anger du att INGET villkor får vara uppfyllt så kommer besökaren inte att få sökträffar på de sidor som har värdet "Lathund" (för metadata Informationstyp).

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?