help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning - Sökresultat

Under vyn Sökresultat ställer du in hur sökresultatet ska visas.

Inställningar för sökresultat

Träffrubrik

Visa träffnumrering

Denna ruta kryssar du i om sökresultatet ska visas med numrerade träffar.

Hämta värde från

Här kan du bestämma om träffrubriken ska hämta värdet från titelfältet eller namnfältet.

Träffinnehåll

Visa träffutdrag

Kryssa i denna ruta om du vill visa träffutdrag, alltså text som visas under träffrubriken i sökträffarna. Vad som ska visas här hämtas från sökindexet. I söklistningar visas vanligtvis enbart träffrubriken.

Om du kryssar i denna ruta så väljer du sedan formatmall på träffutdraget samt hur många tecken som ska visas i träffutdraget. Standard är 250 tecken.

Visa träffutdrag

Visa tid och storlek

Om du vill visa tidpunkt och storlek under varje träff så kryssar du i denna ruta och väljer vilken formatmall den ska visas med.

Visa sökväg

Om du vill visa sökväg under varje träff så kryssa i denna ruta och välj vilken formatmall den ska visas med.

Felmeddelanden

Visa felmeddelanden

Om du vill visa felmeddelanden så kryssa i denna ruta och välj formatmall för denna text. Omdet inte blir något resultat av sökningen visas då ett felmeddelande och söktips. Annars visas ingenting.

Max antal träffar

Begränsa antalet träffar

Om du vill begränsa antal träffar i söklistningen så fyller du i antal här.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?