help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning - Sökfråga

Sökfrågan söker på titel, namn och innehåll på sidorna.

Inställningar för sökfråga

Sökfråga

Här fyller du i den sökfråga som ska listas. Det går att skriva en sökfråga (en vanlig sträng) eller bygga upp en sökfråga med Velocity.

Om du skriver "bild" så får du en söklistning på de sidor som har ordet "bild" i titeln, namnet på sidan eller att det förekommer i innehållet på sidan.

Nu sorteras listan efter relevans. Vill du ha de senast publicerade dokumenten högst upp så får du ställa in sorteringen på fliken Avancerat.

Sökfrågan *:* söker fram "allt" inom urvalet (se fliken Urval). Detta kan exempelvis användas ihop med sortering om du vill lista "senast publicerade sidor" eller dylikt.

Fyll i fältnamn:värde för att söka på ett specifikt metadatavärde. Metadatavärdet måste ha inställningen att det ska vara sökbart (kryssrutan "Indexera fältet i sömotorn").
Exempelvis metadata.feedback:Ja

Är du osäker på vad fältnamnet heter , titta på Egenskaper -> Funktioner -> Sök -> Indexerad info.

Fyll i metadata.analyzed.feedback:Ja om det inte ska spela någon roll om du använder gemener eller versaler.

Sökfrågan är dynamisk och ska evalueras av Velocity

Om sökfrågan är uppbyggd i Velocity ska denna rutas bockas i. Bocka endast i denna ruta om din sökfråga faktiskt innehåller Velocity-kod. Annars måste modulen göra en hel del jobb helt i onödan.

Om sökfrågan evalueras av Velocity kan du använda dig av SiteVisions publika API
Tillgängliga element i sökfrågan

UGC-indexet och användarindexet är inte tillgängligt i modulen Söklistning.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?