help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning - Utseende

Under vyn Sökresultat ställer du in hur sökresultatet ska visas.

Inställningar för utseende

Formatmallar

Träffrubrik

Styr formatmallen på rubriken i sökträffarna. Välj bland befintliga formatmallar i listan.

Träffutdrag

Styr formatmallen på träffutdraget, det vill säga texten som visas under rubriken i sökträffarna. Denna inställning gör du enbart om du gjort valet att visa träffutdrag under vyn Sökresultat.

Tid och storlek

Styr formatmall på tid och storlek under varje träff. Denna inställning gör du enbart om du gjort valet att visa tid och storlek under vyn Sökresultat.

Sökväg

Styr formatmall på sökväg under varje träff. Denna inställning gör du enbart om du gjort valet att visa sökväg under vyn Sökresultat

Felmeddelanden

Styr formatmall för felmeddelanden. Denna inställning gör du enbart om du gjort valet att visa felmeddelanden under vyn Sökresultat.

Ikoner

Visa ikoner framför träffrubrik

Om du vill visa ikoner framför träffarna i söklistningen så ställer du in detta här.

Ikoner framför söklistning

Exempel söklistning med ikoner framför

Färger

Bakgrundsfärg varannan träff

Om du vill att varannan träff ska ha en bakgrundsfärg så ställer du in den här.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?