help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning - Avancerat

Under vyn Avancerat kan du ställa in sorteringar samt att du kan ändra själv i mallarna för hur söklistningen ska se ut om du kan hantera skriptspråk.

Inställningar för Avancerat

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

  • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
  • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Sortering

Sökträffar listas/sorteras efter träffpoäng (relevans) om du inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

  • hur många gånger sökordet finns med i texten
  • hur tidigt i texten sökordet finns
  • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
  • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
  • hur träffen är prioriterad

Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Använd egen standardsortering av träffar

Kryssa i denna ruta och klicka på lägg till-länken för att lägga till ett sorteringsfält. Ett ny vy visas:

Lägg till egen sortering

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name", "name.sortable", "title", "title.sortable" och "lastpublished".

Vill du sortera på metadata så börjar fältnamnet på "metadata.sortable.". Om ditt metadata heter "keywords" så heter fältnamnet "metadata.sortable.keywords".

Ordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Ett exempel på egen sortering. För att sortera efter senast publiceringsdatum:
Fältnamn: lastpublished
Ordning: Fallande

Mallar

Här kan du förändra utseendet på söklistningsmodulen om du har skriptkunskaper.

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall ändrar du i om du vill ändra hur sökresultatet är uppbyggt. Det vill säga om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras. Exempelvis om du vill visa "Menade du" under sidnumreringen.

Använd egen mall för sökträffar

Denna mall ändrar du om du vill påverka utseendet på hur resultatet av sökträffarna presenteras. Exempelvis om du vill lägga till mer information från ett metadatafält.

Använd egen mall för felmeddelanden

Denna mall ändrar du om du vill påverka felmeddelandet som visas.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder SiteVisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?