help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigera och uppdatera fil

Redigera fil

Om er organisation använder Microsoft Office så ska kryssrutan Aktivera åtkomst till och använd Microsoft Office för redigering av dokument vara ibockad för att knappen Redigera fil ska fungera korrekt. Om rutan inte är ibockad så blir knappen bara en genväg - den låser filen, du kan öppna dokumentet men efter att du gjort ändringar så får du spara om dokumentet och ladda upp det på nytt.

Om rutan är ibockad och du inte har Microsoft Office så kommer du att komma till en felsida.

Felmeddelande

Felmeddelande om du inte har Microsoft Office på din dator

Vid klick på "Redigera fil" blir filen låst för redigering av andra användare. Klicka på "Spara" i Office för att skapa en version av dokumentet i SiteVision. Versionen kallas utkast. När användaren stänger redigeringen låses filen upp och utkastet görs om till en vanlig version. Utkast markeras med gult i versionslistan.

Tänk på att sessionstiden måste vara aktiv för att du ska kunna spara.

Redigera fil

Du behöver ha Microsoft Office 2010, 2013 eller 2016 och Windows 7 eller 8 installerat på din datorn för att kunna redigera dokument direkt i webbläsaren.

HTTPS krävs för att redigeringen ska fungera. För att filredigering ska fungera krävs SSL. Ett temporärt certifikat skickas med SiteVision för att möjliggöra redigering av filer, men detta certifikat behöver bytas ut mot ett signerat certifikat.

Uppdatera fil

När gruppmedlemmen väljer alternativet "Uppdatera fil" öppnas utforskaren och en ny fil kan laddas upp. Den nya filen läggs upp som senaste version av aktuell fil oavsett innehåll eller filtyp. Namnet på filen måste vara unikt i gruppen.

Använd först alternativet Lås fil för att hindra andra att hantera filen under tiden för redigering innan uppdatering av en fil.

Denna modul kräver licens för Social Collaboration.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?