help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning av personer - Sökfråga

Sökfrågan söker på de användarfält som är sökbara. Exempelvis namn, titel och e-postadress.

Fliken sökfråga

Sökfråga

Här fyller du i den sökfråga som ska listas. Det går att skriva en sökfråga (en vanlig sträng) eller bygga upp en sökfråga med Velocity.

Om du skriver "a*" så får du en söklistning på de personer som har ett a i sitt förnamn eller efternamn.

Resultatet av sökning på a*

Sökfrågan *:* söker fram alla personer.

Fyll i användarfält:värde för att söka på ett specifikt användarfält.
Exempelvis userfield.title:support

Är du osäker på vad användarfältet heter, titta på Webbplatsinställningar -> Social Collaboration. Klicka på redigeringspennan för ett användarfält och gå till fliken sök.

SiteVision använder sökmotorn Solr, som i sin tur baseras på Lucene. Sökfrågor skrivs alltid enligt sökmotorns syntax.

Sökfrågan är dynamisk och ska evalueras av Veclocity

Om sökfrågan är uppbyggd i Velocity ska denna rutas kryssas i.

Kryssa endast i denna ruta om din sökfråga faktiskt innehåller Velocity-kod. Annars måste modulen göra en hel del jobb helt i onödan.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?