help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning av personer - Utseende

Fliken utseende

Formatmallar

Namn

Välj formatmall på namn som visas i sökresultatet.

Användarfält

Välj formatmall för övriga användarfält (exempelvis e-postadress, titel) som visas i sökresultatet.

Felmeddelanden

Välj vilken formatmall som ska användas för felmeddelanden.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?