help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning av personer - Övrigt

Fliken övrigt

Synliga användarfält i sökträffar

Använd en egen uppsättning användarfält

Som standard visas stor vy av användarfälten i sökresultatet. Namn och titel är förinställda på stor vy i guiden.

Önskas mer information så går det att lägga till fler användarfält. Bocka i denna ruta för att lägga till fler fält. En lista med tillgängliga fält visas:

Använd en egen uppsättning användarfält

Användarfälten visas i den ordning som de visas under denna flik. Namn visas alltid överst och går inte att välja att ta bort eller sortera. För att sortera övriga fält, markera fältet i listan och dra det till rätt plats.

För att ta bort ett användarfält, markera det i listan och klicka på krysst till höger.

Ta bort användarfält från listan

Målsida

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Här kan man peka ut en annan profilsida för att visa information om personer. Annars används den målsida som skapades under steg 7 i guiden.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?