help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning av personer - Avancerat

Avancerat

Sortering

Sökträffar listas/sorteras efter träffpoäng (relevans) om du inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

  • hur många gånger sökordet finns med i texten
  • hur tidigt i texten sökordet finns
  • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
  • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
  • hur träffen är prioriterad
  • Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Använd egen sortering av träffar

Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till för att lägga till ett sorteringsfält. Ett nytt fönster öppnas:

Lägg till sortering

Lägg till sortering

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet.

Exempelvis name, name.sortable, mail och userfield.sortable.title.

Ordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?