help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Deltagare

Under deltagare kan du se de vilka deltagare som är med i enkäten och vilken status de har.

Skärmdump på fliken Deltagare

Urval

Här kan du avgöra om du vill visa alla deltagare, de som ej svarat, de som har svarat, påminda som ej har svarat och de där problem har uppstått (exempelvis fel e-postadress).

Antal

Här bestämmer du hur många deltagare du vill visa per sida.

Status

Här visas olika symboler beroende på om delatagana har besvarat enkäten eller ej, om deltagaren fått inbjudan/påminnelse eller om problem har uppstått:

Ikon saknas, ny deltagare som ännu inte fått inbjudan

Skärmdump på ikon för inbjuden
Inbjuden , men ej besvarat enkät
Skärmdump på ikon för påmind
Påmind, men ej besvarat enkät
Skärmdump på ikon för besvarad
Besvarad enkät
Skärmdump på ikon för problem

Problem exempelvis registrerat fel e-post

Deltagarinformation

Klickar du på gubben till höger, visas följande information:

Information om deltagare
Här kan man se användarnamn och lösenord samt när inbjudan är skickad. Man kan också ändra och ta bort deltagare. Figurerna till höger går att klicka på och innebär följande:
Skärmdump på ikon för ändra deltagare
Ändra deltagaren - Här kan man ändra deltagarens namn, e-post och lösenord.
Skärmdump på ikon för ta bort deltagare

Ta bort deltagaren - Här tar man bort den aktuella deltagaren

Skärmdump på ikon för visa svar

Visa svar - Här visas svar från deltagaren *

* om inställningarna är inställda så att administratören får se svar för varje enskild person.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?