help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken utseende

När du har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan.
Alla frågetyper har tre flikar.

  • Fliken Allmänt - Första delen av Allmäntfliken är likadan för alla fälttyper. Andra delen är fälttypspecifik och beskrivs på sidan som handlar om just den fälttypen.
  • Fliken Utseende - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper. Fälttyperna Enval och Flerval har även ett alternativ som heter Presentation.
  • Fliken Avancerat - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper förutom Text som har lite fler alternativ. 
Skärmdump på Utseende på fälttyp Text

Storlek

Höjd

Vilken höjd som inmatningsfältet ska ha i antal tecken. Standardinställningen är 1.

Bredd

Vilken höjd som inmatningsfältet ska ha. Storleken anges i pixlar.

Bild

Visa en bild tillsammans med fältet

Här kan du lägga till en bild i formuläret tillsammans med frågan (exempelvis om deltagaren ska bedöma utseendet på något). Bocka i "Visa en bild tillsammans med fältet". Då får du bläddra fram den bild som ska visas.

Placering

Välj var, i förhållande till frågan, som bilden ska placeras. Valbara alternativ är

  • nedanför fältets namn
  • ovanför fältets namn

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?