help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken avancerat

När du har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan.
Alla frågetyper har tre flikar.

  • Fliken Allmänt - Första delen av Allmäntfliken är likadan för alla fälttyper. Andra delen är fälttypspecifik och beskrivs på sidan som handlar om just den fälttypen.
  • Fliken Utseende - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper. Fälttyperna Enval och Flerval har även ett alternativ som heter Presentation.
  • Fliken Avancerat - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper förutom Text som har lite fler alternativ.
Fliken Avancerat

Övrigt

CSS-regler

Klicka på Välj för att koppla en CSS-regel till fältet.

Välj en CSS-regel i listan. Ta bort en css-regel genom att markera det i listan och klickar på krysset.

Synlig i e-postnotifiering

Kryssa i rutan om frågan ska visas i det e-postmeddelande som skickas från formuläret.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?