help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till CSS-regel

Lägg till css-regel

Redaktionell information

Namn

Arbetsnamnet i SiteVision på css-klassnamnet.

Beskrivning

En eventuell beskrivning av css-klassnamnet.

CSS

CSS-klassnamn

Här fyller du i det klassnamn som du sedan vill märka upp moduler med. Antingen så är det ett inlänkat klassnamn (via egna tillägg i head) eller så skapar du ett nytt css-klassnamn som du kan använda genom ett deklarera det nedan.

Använd egen CSS/LESS

Om du vill definiera en egen css-regel för detta klassnamn så gör du detta här. Fyll i css i rutan. Avsluta raderna med semikolon (;).

Exempel

padding: 10px 5px 10px 5px;
background-color: blue;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;

Du kan inte ta bort en CSS-regel när den väl är tillagd på webbplatsen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?