help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökfält

Här kan du lägga till de sökfält som du vill kunna söka i istället för att söka i den förinställda sökmodulen i Sitevision.

Om du väljer att bocka i denna ruta så väljer du bort den förinställda söken i Sitevision. Det innebär att du själv måste lägga till vilka fält som sökningen ska göras mot. Gör du inte det så kommer du inte få några sökträffar.

Standardsökfälten i standardindexet (och egna index där ingen ändring vad gäller standardsökfält gjorts) är:

 • name.analyzed
 • title.analyzed
 • content.analyzed

I content.analyzed-fältet görs även sökning på fält med metadata för sökbart innehåll. Vi sätter ingen viktnining på fälten (dvs implicit ^1 på alla tre fälten).

Lägg till egna sökfält
Lägg till sökfält

Sökfältsnamn

Namn

Här fyller du in namnet på sökfältet exempelvis content.analyzed.

Rubriknivåer som sökfält

Från och med Sitevision 8 så kan du lägga till rubriknivåer (H1-H4) större vikt vid sökning. Följande fält används:

 • heading1.analyzed
 • heading2.analyzed
 • heading3.analyzed
 • heading4.analyzed

Vill du ge alla högre vikt, använd:

 • headings.analyzed

Om du har Search Enterprise eller Sökpaket 2 så kan du se vilka fält som går att lägga till under fliken Fält .

Boost

Använd boost-faktor

Här fyller du i boost-faktor. Standardvärde är 1 och fyller du i ett mindre värde så ger det lite mindre relevans i sökträffen. Ändra inte boostfaktor om du inte är välbekant med hur det fungerar.

Exempel

Här är ett exempel på när rutan Använd egna sökfält är ibockad. Då har vi lagt till följande sökfält:

 • content.analyzed - Söker på innehåll på sidan
 • name.analyzed - söker på sidans titel
 • content.stemmed.analyzed - söker på ordstammar i innehåll
 • metadata.analyzed.keywords - söker i fältet nyckelord i metadata
Sökfält

Detta är en avancerad inställning som kräver kunskap om sökindexets uppbyggnad. Anges ett namn som inte överensstämmer med de fält som finns uppsatta i sökindexet så kommer ingen sökning att kunna utföras.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?