help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sortering (besökare)

Lägg till sorteringsalternativ

Sorteringslänk

Här anger du vilken text som länken ska ha

Sortering

Här kan du välja Använd standardsortering eller Använd egen sortering för att ange ett specifikt fält i sökindexet och en sorteringsordning.

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name", "name.sortable", "title", "title.sortable" och "lastpublished".

Vill du sortera på metadata så börjar fältnamnet på "metadata.sortable.". Om ditt metadata heter "department" så heter fältnamnet "metadata.sortable.department".

Sorteringsordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Exempel: För att sortera efter senast publiceringsdatum skriver du Fältnamn: lastpublished och Sorteringsordning: Fallande.

Du bör lägga till ett (och endast ett) sorteringsalternativ som använder standardsorteringen om du lagt till alternativ som använder egen sortering. Annars har inte besökaren någon möjlighet att "återställa" efter att ha valt en sortering.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?