help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Alias

På panelen Alias kan du lägga till och ta bort alias på webbplatsen. Alias används för att skapa kortadresser till exempelvis en sida, en fil, en delgren eller till hela webbplatsen.

Skärmdump på panelen Alias

Adresserna i Sitevision är uppbyggda med hjälp av det id som webbsidan använder i systemet. Detta är ganska långt och därför blir adresserna relativt svårlästa som exempelvis:

http://www.namn.se/ovrigt/login.4.7978df731233a9f169d80003273.html

Sitevision har därför en inbyggd aliasfunktion som man kan använda för att korta av adresser till ett “läsbart format" enligt följande:

http://www.namn.se/alias

där alias kan vara exempelvis "kampanj". Denna adress kopplas sedan till önskvärd sida i Sitevision.

Ett alias till en webbsida ger en 302-redirect till den utpekade sidan, vilket är detsamma som en tillfällig omdirigiering. Det går också att ställa in så att det blir en permanent omdirigering (301).

Alias

Här under listas alla alias som finns på webbplatsen.

Lägg till ett alias genom att klicka på länken Lägg till alias.

www-alias

Du kan använda Alias för att omdirigera en specifik adress till en delgren eller undersida i strukturen, till exempel om du vill att en delgren ska ha en egen adress. Ett www-alias kan endast peka på en delgren eller sida i den befintliga strukturen. Du kan alltså inte skapa ett www-alias till en extern länk.

Så här gör du

1. Peka adressen www.xxx.se till den server där Sitevision är installerad. För att peka om DNS:en behöver du kontakta er IT-avdelning eller den leverantör ni köpt adressen av.

2. Sätt upp adressen www.xxx.se som sekundär domän på webbplatsen som har www.exempel.se som domännamn.

3. Gå in på fliken Alias under Webbplatsinställningar och lägg upp ett alias som heter www.xxx.se och peka ut den sida eller delgren som adressen ska gälla för.

Tänk på att:

  • du kan inte använda tidigare adresser till en delgren som svarar på ett www-alias
  • du kan inte använda alias till en delgren som svarar på ett www-alias
  • du kan inte använda funktionerna e-plikt och webbarkivering på en delgren som svarar på ett www-alias
  • sökmotorer (bland annat Google) rankar delgrenar, som svarar på www-alias, som lägre eftersom de innehåller en tillfällig omdirigering (302)

Du kan hitta vilka alias en specifik sida har. Det gör du genom att gå in på Egenskaper på sidan -> Panelen information.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?