help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Expanderande meny - Allmänt

Här bestämmer du var menyn ska utgå från.

Skärmdump på Inställningar för Expanderande meny

Startpunkt

Aktuell sida

Menyn visas från den aktuella sidan.

Annan startpunkt

Menyn visas alltid från en specifik sida exempelvis Startsidan. Menyn kommer då att alltid visa samma innehåll. Annars visas menyn utifrån den sida som är markerad.

Klicka på sidikonen för att peka ut startpunkten.

Från metadata

Om du har ett metadatafält som är av länktyp så går det att sätta upp olika startsidor beroende på var besökaren befinner sig på webbplatsen. Du kan alltså använda samma meny men som visar olika menyer beroende på var du är i strukturen. Exempelvis om du har en toppmeny med åtta olika val och du vill att vänstermenyn ska visas utifrån det alternativ som är valt i toppmenyn.

Gör så här:
1. Sätt upp en metadatadefinition av typen Länk på webbplatsen. Döp den till exempelvis Menyval.

2. Märk upp de sidor som menyn ska visas utifrån. Exempelvis om menyn ska visas utifrån sidan "Produkter". Gör så här:

  • Markera sidan Produkter i Navigatorn.
  • Publicera sidan och på fliken Metadata, leta reda på metadatafältet Menyval.
  • Klicka ur "Ärv värde" och bläddra fram sidan Produkter.
Skärmdump på "Hämta startsida från metadata"

3. I menyn, välj alternativet Använd startsida från Metadata. Peka ut det metadatafält du skapade under punkt 1.

4. Klart!

Övrigt

Maximalt antal samtidiga nivåer

Här väljer du hur många nivåer som ska visas samtidigt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?