help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Expanderande meny - Bilder

Skärmdump på fliken Bilder

Bilder

Använd bild för länkar som öppnas i nytt fönster

Här markerar du den bild som du vill ska visa att ett fönster öppnas i ett nytt fönster.

Använd bild för öppen nivå

Här markerar du den bild som du vill ska visa att den aktuella nivån är öppen.

Använd bild för att visa att det finns underliggande sidor

Här markerar du den bild som du vill ska visa att det finns underliggande sidor. Exempelvis en pil.

Använd bild när inga underliggande nivåer finns

Här markerar du den bild som du vill ska visa att inga underliggande sidor finns.

Denna inställning är mest till för att det ska bli samma vänstermarginal på menyn om bilder används för att visa underliggande sidor.

Utan bild

Om du inte ställer in "Använd bild när inga underliggande nivåer finns" så blir det inte en rak vänstermarginal

Med bild

Med en tom bild som är lika stor som ikonbilden är inställd i "Använd bild när inga underliggande nivåer finns" så blir det en rak vänstermarginal

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?