help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till Kodtillägg

Ska du lägga till eget kodtillägg bör du ha kunskap om detta. Om de läggs till felaktigt kan det få effekter på webbsidan.

Lägg till kodtillägg

Kodtillägg

Namn

Ge ditt tillägg ett namn. Ett tips är att skriva ett så tydligt namn som möjligt eftersom det är det namn som kommer visas i listan över kodtillägg.

Används i redigeringsläge

Om kodtilläggett ska skrivas ut/renderas i redigeringsläget eller inte.

Kör som velocity

Här gör du allting helt själv och texten som finns i mallen kommer att tolkas och evalueras/exekveras av Velocity. Mallen för Velocity-typen ger tillgång till Sitevisions publika API och följande element finns tillgängliga.

Eget script/mall

Detta är mallen där du skriver in din kod. Om du har skrivit velocity här måste du bocka i rutan "Kör som velocity" för att den ska tolkas och evalueras/exekveras korrekt.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?