help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper på en datakälla

Om du klickar på Egenskaper när du har markerat en datakälla får du följande val:

Egenskaper datakälla

Inställningar

Här går det att lägga till redigerbara fält som du kan ändra i dina dataposter.

Egenskaper inställningar

Om du exempelvis har följande datapost:

{
"Total Revenue": 441535.96,
"Units Sold": 2866,
"dsid": "c8c47ef0-8605-11e9-af85-6451060ef6ac",
"Order ID": 817424285,
"Name": "Vegetables",
"Country": "Brunei",
"Region": "Asia",
"Order Date": "4/25/2010",
"dstimestamp": 1559569501279,
"Unit Price": 154.06
}

Då kan du lägga till exempelvis Name som en redigerbar post. Användare som har tillgång till denna data kan då redigera posten från SiteVision. Den visas också i översikten av datakällan.

Statistik

Här visas läsningar och skrivningar för datakällan.

Statistik datakällor

Restriktioner

Tillåt endast läsning

Om du bockar i denna ruta så kan inte appar skriva till dataakällan. Det går då ej att ändra fält.

En annan anledning till att enbart kan läsa kan vara att du har överskridit gränsen för datakällan med 75%, 100%, eller 150%.

Tillägg med åtkomst

Här visas en lista med vilka appar som kan använda och komma åt datakällan.

Restriktioner

Om du har ett tillägg som använder en datakälla som inte finns så skapas den per automatik.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?