help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ej publik webbsida

Om en webbsida inte är publik krävs inloggning för att läsa sidan. Du kommer åt inställningen via egenskaper på webbsidan -> Behörighet och där avmarkerar rutan Sidan är publik.

Dialog för att avmarkera sida som publik

Att en sida inte är publik innebär att alla personer som ska kunna läsa sidan också måste få behörighet till den. Även de som endast ska läsa sidan måste få läsbehörighet. För att lägga till en användare klickar du på lägg till.

Dialog för att lägga till användare på en sida

I dialogen som öppnas upp kan du lägga till användare och grupper, Inloggade användare, Virtuella grupper och IP-adressområde.

Menyalternativ för att lägga till användare och grupper

Om du sätter en sida som icke publik, tänk då på att användare kanske dessutom behöver tillgång till mallarna, bildarkivet och filarkivet, om de inte är publika.

Ska samtliga användare få tillgång till en sida: Lägg upp samtliga inloggade användare eller hela roten i katalogtjänsten (där alla användarna ligger under) och ge dem behörighet på dessa objekt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?