Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till grupp

När du har klickat på Lägg till grupp så får du fylla i följande fält:

Virtuell grupp

Namn

Internt arbetsnamn i SiteVision, det som används vid behörighetshanteringen.

Identifierare

Värdet på gruppattributet i den externa katalogtjänsten. Det kan vara ett namn eller sökväg och det måste matcha exakt med den information som finns i SAML-biljetten.

Beskrivning

Kort beskrivning för intern dokumentation i SiteVision. Ej obligatoriskt.

Kriterium

Du kan skapa virtuella grupper som baseras på exempelvis ALLA som loggar in via SAML, baserat på vilken grupp personen tillhör i katalogtjänsten, en e-postadress, en domän i en e-postadress eller att en person uppfyller ett visst kriterium.

Tilldela medlemskap baserat på kriterie

Om du vill basera en virtuell grupp baserat på att en person uppfyller ett visst kriterium bockar du i rutan "Tilldela medlemskap baserat på kriterie" . Du kan då lågga till ett katalogkriterium, adresskriterium eller attributkriterium för en virtuell grupp.

Medlemmar

Om du vill manuellt vill lägga till medlemmar i gruppen gör du det här. Exempelvis om du skapar en virtuell grupp av de som loggar in med SAML eller har attibutet chef så kan du lägga till medlemmar här som inte loggar in med SAMl (exempelvis kataloganvändare) eller personer som ännu inte har attributet chef.

Här listas enbart de medlemmar i virtuella gruppen som är tillagda manuellt. Det vill säga inte de gruppmedlemmar som uppfyller någon av kriterierierna eller får med sig grupptillhörigheten på annat sätt exempelvis via SAML-biljetten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss