help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till virtuell grupp

När du har klickat på Lägg till virtuell grupp så får du fylla i följande fält:

Virtuell grupp

Namn

Internt arbetsnamn i SiteVision, det som används vid behörighetshanteringen.

Identifierare

Värdet på gruppattributet i den externa katalogtjänsten. Det kan vara ett namn eller sökväg och det måste matcha exakt med den information som finns i SAML-biljetten.

Beskrivning

Kort beskrivning för intern dokumentation i SiteVision. Ej obligatoriskt.

Kriterium

Tilldela medlemskap baserat på kriterium

Kryssa i rutan "Tilldela medlemsskap baserat på kriterium" om du vill att medlemskap i den virtuella gruppen ska vara baserade på om användare uppfyller vissa kriterium. Du kan då lägga till ett katalogkriterium, adresskriterium eller attributkriterium.

kriterium i virtuell grupp

Medlemmar

Om du manuellt vill lägga till medlemmar i gruppen gör du det här. Exempelvis om du skapar en virtuell grupp av de som loggar in med SAML eller har attibutet chef så kan du lägga till medlemmar här som inte loggar in med SAML (exempelvis kataloganvändare) eller personer som ännu inte har attributet chef för att göra dem en del av gruppen.

Här listas enbart de medlemmar i virtuella gruppen som är tillagda manuellt. Användare som uppfyller någon av kriterierierna eller får med sig grupptillhörigheten på annat sätt, exempelvis via SAML-biljetten, kommer inte synas i listan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?