help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Virtuella grupper

Här kan du lägga till virtuella grupper. Nedan är några scenarion där du har nytta av detta:

  • Om du använder SAML eller OpenId Connect som inloggningsmetod kan du använda virtuella grupper för att gruppera användarna.
  • Om du använder CAS som inloggningsmetod så kommer alla användare som loggar in med denna metod att tillhöra en virtuell grupp som heter CAS. (Identifiktionsnamnet måste vara CAS för den virtuella gruppen).
  • Om du har utvecklat en egen JAAS modul där du vill matcha inloggningen mot något annat än LDAP (exempelvis en databas).
  • Om du vill gruppera användare utan att behöva göra ändringar i katalogtjänsten.
Virtuella grupper

Lägg till virtuell grupp

Klicka på knappen Lägg till virtuell grupp eller kolla in vår Guide för att lägga till en eller flera virtuella grupper via SAML.

Ta bort

Markera den virtuella gruppen i listan och klicka på minusknappen till höger.

Egenskaper

För att ändra något på den virtuella gruppen, klicka på ändraikonen till höger eller dubbelklicka på namnet i listan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?