help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Arkivera

I panelen Arkivera kan du ange att de användare som skapar nyheter automatiskt får en roll vid skapandet av en artikel.

Skärmdump på panelen Nyheter

Behörighet

Lägg till roll vid skapande av artikel

Denna inställning är till för de användare som inte har behörighet på webbplatsen men som ändå bör få behörighet på den artikel de skapar för att möjliggöra att själva gå in och ändra på eller ta bort sin artikel.

Detta kräver att alla som ska ha möjlighet att skapa en artikel har behörigheten "Skapa sida" på arkivet. Exempelvis hela informationsavdelningen.

De tilldelas då den roll som pekas ut här under inställningar för nyheter. I listan finns alla roller på webbplatsen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?