help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Betyg

I panelen Betyg ställer du in de betygstyper som ska användas på webbplatsen i modulen Betyg.

Betyg

Det finns två förskapade typer: Fem stjärnor och Ja/Nej. Vill du ha fler varianter, exempelvis tre stjärnor, ställer du in dessa genom att klicka på länken Lägg till betygstyp.

En ny vy visas.

Lägg till betygstyp

Redaktionell information

Namn

Ge betygstypen ett namn

Betygstyp

Det finns två typer: Stjärnor och Ja/Nej (tummen upp/ner)

Stjärnor

Ställer du in exempelvis 5 stjärnor så visas fem gråa stjärnor. När besökaren för musen över stjärnorna så blir de gula.

Om besökaren vill rösta på 4 stjärnor så markerar besökaren fyra stjärnor och klickar enter. Då visas stjärnorna med röd färg.

Rösta med stjärnor

Ställer du in Ja/Nej visas en tumme upp och en tumme ner. Om besökaren vill rösta på Ja (grön tumme upp)/Nej (röd tumme ner) så markerar besökaren det alternativ som önskas och klickar enter.

Rösta ja/nej

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?