help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Favoriter

I panelen Favoriter kan du ange att max antal favoriter.

Modulerna Lista favoriter och Lägg till/ta bort favorit använder sig av denna inställning.

Panelen Favoriter

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?