help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Kommentarer

I panelen Kommentar kan du bestämma hur många tecken en kommentar får vara.

Kommentarslängd

Öka antal tecken med plus eller minusknappen. Standardinställningen är 300 tecken.

Panelen Kommentarer

Om du använder Social Collaboration så ställer du int dessa begränsningar på Panelen Social Collaboration. Denna inställning använder du om du använder kommentarsmoulen på vanliga webbsidor.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?