help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Formulär

I panelen Formulär kan du aktivera samtycke för SAMTLIGA formulär på webbplatsen. Detta för att du inte ska glömma bort det i något formulär.

GDPR Utgångspunkten är att personuppgiftsbehandling är tillåten endast om det finns en rättslig grund. Samtycke är en av grunderna. Läs mer om samtycke på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke

Bocka i rutan "Aktivera samtycke i samtliga formulär på webbplatsen" och fyll i en standardtext för samtycke.

Om du skriver en länk så blir den automatisk länkad, exempelvis www.foretaget.se/samtycke

Panelen Formulär

Denna standardtext kan sedan bytas ut eller helt tas bort om formuläret inte kräver samtycke. Det gör du i den formulärsmodul där du vill göra ändringen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?