help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Blogg

I panelen Blogg kan du ange att de användare som skapar blogginlägg automatiskt får en roll vid skapandet av ett inlägg.

Behörighet

Lägg till roll vid skapande av artikel

Denna inställning är till för de användare som inte har så mycket behörighet på webbplatsen men som ändå bör få behörighet på det blogginlägg de skapar för att möjliggöra att själv ändra på eller ta bort sitt blogginlägg.

Detta kräver att alla som ska ha möjlighet att skapa ett blogginlägg har behörigheten "Skapa sida" på bloggarkivet . Exempelvis hela informationsavdelningen.

De tilldelas då den roll som pekas ut här på inställningar för blogg. I listan finns alla roller på webbplatsen.

Blogg

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?