help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till metadatafält -Behörighet

Metadatafält använder du för att begränsa specifika metadata till sidor som bygger på en viss mall. Du lägger till metadatafältet under Webbplatsinställningar och aktiverar det på en eller flera mallar efter behov.

Under fliken Behörighet kan du styra vilka roller som ska ha behörighet till metadatafältet. Du kan även bocka i att det ska vara möjligt att visa metadatavärdet i moduler på sidor.

Så här gör du

Synlig för alla oavsett tidigare roll

 1. Markera alternativet Synlig för alla användare oavsett roll.

Ett enkelt sätt att förenkla för redaktörer, och till viss del även administratörer, är att begränsa vad som är synligt på sidorna. Att visa metadatafältet för alla innebär att de som har behörighet att se metadatafliken i publiceringsdialogen kommer se metadatafältet på sidor som baseras på mallen där du aktiverat fältet.

Synlig för följande roller

1. Markera alternativet Synlig för följande roller. Du kommer nu se en lista med de roller som finns tillgängliga på webbplatsen.

2. Klicka på en roll för att lägga till den. Du kan nu se rollen i fältet under "Synlig för följande roller".

 3. Gå vidare till fliken Avancerat.

Ta bort behörighet för roll

Du kan ta bort en behörighet genom att klicka på krysset till vänster om rollens namn i fältet för roller.

Fältet får infogas i moduler (t.ex. Text)

Om du vill att ett fält ska kunna skrivas ut enkelt i exempelvis textmodul kryssar du i denna ruta.

Denna inställning finns inte på alla metadatatyper. Den finns för metadatatyperna:

  • Text
  • Enval
  • Flerval
  • Systemvärde
  • Användare
  • Nyckelord
  • Datum
  • Koppling till textmodul/bildmodul/mediamodul
  • Nummer

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?