help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till metadatafält - Avancerat

Metadatafält använder du för att begränsa specifika metadata till sidor som bygger på en viss mall. Du lägger till metadatafältet under Webbplatsinställningar och aktiverar det på en eller flera mallar efter behov.

Under fliken Avancerat ställer du in teknisk information om metadatafältet. Du kan bland annat ge metadatafältet en unik identifierare, välja om metadatafältet och dess metadatavärde ska indexeras och styra hur arvet av metadatavärdet ska fungera.

Teknisk information

Metadata OG

Identifierare

Skriv in en unik teckenkombination för identifikation av metadatafältet. Här bör du undvika att använda å-ö, mellanslag och specialtecken. Om du vill skriva ut metadatavärdet i sidans källkod för att tillhandahålla mer information om sidan så kryssar du i rutan Visa fältet i sidans källkod.

Visa fältet i sidans källkod

 • Använd "name" för att definiera standardmetadata för webbsidor som är tillämpligt över hela webben. Standardinställning.
 • Använd "property" för att definiera metadata specifikt för sociala medier och andra plattformar som stöder Open Graph-protokollet.

Här är en lista över identifierare som kan användas för metadatat vid valet "property":

 • og:image
 • og:title
 • og:description
 • og:url

Sök

Kryssrutan Indexera fältet i sökmotorn innebär att det metadatavärde som fylls i för metadatafältet kommer indexeras för sökningar.

Arv

Metadatavärden kan ärvas nedåt i strukturen. Det finns följande val:

 • Förvalt - Om du vill att ett det metadatavärde som angetts där metadatafältet är inställt ska ärvas vidare väljer du alternativet Förvalt
 • Ej förvalt - Innebär att användaren måste fylla i ett nytt metadatavärde för varje sida.
 • Ej möjligt -Ett unikt metadatavärde måste anges på varje sida och det går inte att på något sätt få med ett värde från en underliggande sida.

Så här gör du för att lägga till ett metadatafält

1. Fyll i en identifierare för metadatafältet.

Identifieraren är ett namn som SiteVision använder internt för till exempel moduler och det interna API:et. Identifieraren kan även visas extern i sidans källkod. Du använder med fördel endast tecknen a-z och 1-9 när du namnger din identifierare.

Exempel på identifierare med Dublin Core.

Du kan skriva ett Dublin Core-namn som identifierare på sidan. Följande Dublin Core-värden får du automatiskt av Sitevision om webbsidan har kodstandarden HTML 5 :

 1. <meta name="dcterms.identifier" content="http://minwebb.se/>
  <meta name="dcterms.language" content="sv" />
  <meta name="dcterms.format" content="text/html" />
  <meta name="dcterms.type" content="text" />

2. Bocka i "Visa fältet i sidans källkod" för att skriva ut metadatavärdet i sidans kod. Ett fält fälls ut där du kan skriva in ett schema för metadatavärdet.

När du skriver ut metadatavärdet i sidans källkod kan du skicka med information om sidan, till exempel en beskrivning av sidans innehåll (dc.description). Fältet för schema lämnar du vanligtvis tomt. Du kan behöva fylla i ett schema för xml vid kopplingar mot externa system.

3. Bocka i rutan "Indexera fältet i sökmotorn" för att göra metadatavärdet sökbart. Du ser ett nytt val - "Gör fältet sökbart som innehåll på sidan".

4. Bocka i rutan "Gör fältet sökbart som innehåll på sidan" för att indexera metadatavärdet som innehåll.

När ett metadatafält indexeras av SiteVision kommer det gå att söka på det i sökmoduler i SiteVision och via det publika API:et. Om fältet får infogas i textmoduler kan det vara bra att även göra det sökbart som innehåll på sidan. Värdet kommer då hanteras som vanlig text vid sökningar.

5. Välj det alternativ för arv som passar bäst för metadatavärdets ändamål.

För att ärva vidare det metadatavärde du gav metadatafältet när du skapade det väljer du alternativet Förvalt.

Exempel på egen identifierare.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?