help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till metadatafält -Allmänt

Metadatafält använder du för att begränsa specifika metadata till sidor som bygger på en viss mall. Du lägger till metadatafältet under Webbplatsinställningar och aktiverar det på en eller flera mallar efter behov.

Under fliken Allmänt lägger du till redaktionell information om metadatafältet och väljer metadatatyp.

Redaktionell information

Namn

Ange att namn på metadatafältet som är unikt.

Beskrivning

Ange gärna en beskrivning av metadatafältet exempelvis hur eller var det är tänkt att du ska använda detta metadatafält.

Metadatakategori

Här kan du välja att gruppera metadatafälten med en metadatakategori om du ställt in detta på Webbplatsinställningar > Kategorin Mallar -> Panelen Metadatafält.

Om det inte är inställt så dyker inte denna inställning upp.

Fältet är obligatoriskt

Bocka i denna ruta för att välja om fältet ska vara tvingande att fylla i vid publicering.

Metadatatyp

Välj vilken metadatatyp du vill lägga till. Det finns ett antal metadatatyper att välja mellan beroende på syftet. Läs mer om metadatatyper.

Så här gör du

1. Namnge metadatafältet och skriv en beskrivning under Redaktionell information.

Namnet är det arbetsnamn du sedan ser i SiteVision. Det är en obligatorisk upppgift för metadatafältet. Beskrivningen är däremot frivillig, men ger de som använder metadafalätet information om hur och när det används. Du kan se beskrivningen som en kursiverad text mellan metadatats namn och inmatningsfältet för metadatavärdet.

2. Bocka i rutan Fältet är obligatoriskt om metadatafältet ska vara tvingande vid publicering av sidor där metadatat är aktiverat.

3. Välj en metadatatyp för metadatafältet. Du ser en nya dialogruta där du gör inställningar för den metadatatyp du valt.

Det finns ett antal metadatatyper att välja mellan beroende på syftet. Läs mer om metadatatyper.

4. Gå vidare till fliken Behörighet.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?