help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Etiketter

Etiketter hjälper dig att hålla koll på innehåll som kan finnas både på webbsidor, aktivitetsflöden, filer och bilder.

Etiketter är en enklare form av metadata. Etiketter går snabbare att komma igång med, det används av våra befintliga moduler och går att skapa av användarna själva vid publicering. Till skillnad mot metadata som du måste skapa upp själv på rätt ställe och välja rätt typ.

Etiketter kan nyttjas av olika moduler utan att du måste ställa in det.

Etiketter

Exempel på nyhetslistning som är märkt med etiketter

Det spelar ingen roll om du sätter en etikett på en sida, ett användarfält i Social Collaboration, nämner det i ett flöde eller lägger det på en bild/dokument. Det är samma objekt och det går därför enkelt att samla all information om en etikett på en sida.

Så här ställer du in etiketter

Gå till Webbplatsinställningar → Funktioner - > Etiketter och skapa en etikettgrupp. Det är så du aktiverar funktionen.

En etikettgrupp är ett sätt att strukturellt berätta vilka etiketter som ska finnas under en viss delgren. Om du enbart vill ha en typ av etiketter på hela webbplatsen så skapar du en etikettgrupp som heter ”Hela webben” eller liknande.

Om du vill ha olika möjligheter till etiketter på exempelvis olika avdelningar eller under nyhetsartiklar skapar du upp sådan etikettgrupper här. Sedan fyller du på med valbara värden i respektive etikettgrupp.

Etikettgrupper

I exempelet har vi skapat 3 olika etikettgrupper som vi sedan aktiverar på olika delgrenar.

Gå till en sida och välj Egenskaper → Funktioner → Etiketter och välj "Använd egna inställningar för etiketter".

Använd egna inställningar för etiketter

Då visas fler alternativ under etikettinställningar:

Etikettinställningar

Välj etikettgrupper

Här väljer du de etikettgrupper som du vill tillåta under denna delgren.

Tillåt att skriva egna etiketter

Här avgör du också om det är tillåtet för användarna att själv ange egna etiketter. De kan såfall skapa egna etiketter direkt när de publicerar sidan, om de inte redan finns som valbara val i listan. Dessa etiketter blir också sökbara och kan visas på en sida men de dyker inte upp som förslag i listan.

Vid publicering

När en användare publicerar en sida så finns det en inställning för etiketter på första sidan i publiceringsdialogen. Där visas alla alternativ som skrivits in under etikettgrupper i drop down listor. Det går också att fylla i egna etiketter (om det är inställt på det sättet).

Vid publicering

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?