help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SMS-inställningar

Det finns möjlighet att använda telefonnummer istället för e‑postadresser för en prenumerant.

Här kan du ändra utseendet på SMS-utskicket.

sms-inställningar

Det första stycket innebär att den visar det meddelande som skrivs vid publicering (se notifiering).

Det andra stycket (eller raden) innebär att den visar länken till sidan med prenumerationen.

Läs mer på mallens API.

Detta kräver licens för SMS och en aktiverad SMS-tjänst hos en tredjepartsleverantör.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?