help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Prenumeranter

Här administrerar du prenumeranter på sidan.

Administrera prenumeranter

Välj prenumeranter

Möjlighet att markera alla prenumeranter eller inga prenumeranter i listan.

Tillgängligt från och med Sitevision 7.2

Exportera prenumeranter

Möjlighet att spara ner prenumeranterna som en textfil.

Ta bort prenumerant

Markera en eller flera prenumeranter i listan som du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort. Du måste bekräfta ditt val innan prenumeranterna tas bort. Väljer du att ta bort prenumeranterna kan du inte ånga valet.

Tillgängligt från och med Sitevision 7.2

Lägg till prenumerant

För att lägga till en prenumerant klicka på länken Lägg till prenumerant. Du kan nu fylla i ett namn i fältet. Avsluta med att klicka på bocken eller klicka på länken på nytt.

Lägg till från fil

Här kan du välja att importera en textfil som ska innehålla en lista av e-postadresser eller telefonnummer till prenumeranter på aktuell prenumeration. Listan måste vara en textfil (tex Anteckningar, WordPad), sparad i UTF-8. Listan ska bara innehålla en användares e-postadress per rad. Bläddra fram textfilen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?