help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Tabelltyper

På panelen Tabelltyper gör du inställningar för hur tabeller ska se ut på din webbplats.

Du kan göra inställningar för exakt hur dina tabeller ska se ut. Det går att ställa in formatmallar, avstånd (padding), varannanradsfärgning och kantlinjer. Det går att ha flera olika utseenden på tabeller (olika tabelltyper). En av dessa tabelltyper markeras som förvald och det är denna som används som standard på wepplatsen.

När en tabelltyp är skapad så kan redaktören använda den för att få rätt utseende på tabellen.

Om användaren har behörigheten " Hantera tabell" så behöver de inte använda en specifik tabelltyp utan kan göra egna inställningar.

Lägg till tabelltyp

Klicka på länken Lägg till tabelltyp. En ny dialoruta öppnas där du gör inställningarna för tabelltyen. Dialogrutan har flikarna Allmänt och Avancerat.

Använd en tabelltyp på en tabell

 I Tabellegenskaper på en tabell hittar du inställningen för vilken tabelltyp som ska användas för tabellen.

Tabelltyp

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?