help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Webbfonter

Nu har vi förenklat hur du kan använda webbfonter i Sitevision. Tidigare fick du antingen länka in fonter från Google eller ladda upp filer i filarkivet och sedan skriva egen css för att kunna använda dem.

Nu lägger du till de fontfamiljer du vill använda och det skapas ett separat filarkiv som inte syns. 

Färger

Fontfamiljer

I listan visas fontfamiljer om du har lagt till några.

Lägg till fontfamilj

Längst ner finns en länk Lägg till fontfamilj för att lägga till en webbfont (woff2).

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera formatmallar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?