help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Punktlistor

Här sätter du upp vilka andra utseenden på punktlistorna du vill ha förutom den normala runda punktlistetypen och en vanlig numrerad lista som finns som standard.

För att lägga till en punktlista väljer du Lägg till punktlista eller Lägg till numrerad lista.

Panelen Punktlistor

Punktlistor

Om det finns egna punktlistor uppsatta på webbplatsen visas de i en lista här.

Information

Här visas information om markerad punktlista. Här visas det namn och beskrivning du har gett punktlistan. Det visas även listtyp, CSS-klassnamn och om du angett egen stil på punktlistetypen.

Förhandsgranska

Här visas en förhandsgranskning av punktlistetypen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?