help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Färger

Här kan du lägga till färger. Det är dessa färger som finns att välja i de dialogrutor där användaren får välja färg. Här är det bra att lägga till företagets profilfärger för att skapa ett enhetligt utseende på webbplatsen.

Färger

Färger

I listan visas de olika färgerna. Namnen och ordningen som visas här är densamma som visas i de olika modulerna som använder färgerna.

Lägg till färg

Längst ner finns en länk Lägg till färg för att skapa ny färg.

Ändra färg

För att ändra en färg så markerar du färgen i listan. Dubblklicka på färgen eller klicka på ikonen Välj färg. En ny vy visas där du kan ändra namn eller välja en annan färg. Läs mer om hur du väljer färger under Färgväljaren.

Sortera färger

För att sortera färger, markera en färg och klicka sedan på ikonen för att flytta till höger i listan. Drag droppa färgen till den plats i listan där du vill ha den.

Du kan inte ta bort en färg när den väl är tillagd på webbplatsen. Använd istället behörighetsstyrning för att visa eller dölja färgen för olika användare.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera färger"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?