help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Infoga språk

Infoga språk hittar du under ikonen Infoga i verktygslisten.

Webbplatsen är märkt med ett webbplatsspråk men ibland behöver du gå in i texten och markera enskilda ord för att exempelvis byta språk. Exempelvis om din webbsida är på svenska men mitt i texten kommer en engelsk mening. För att exempelvis uppläsande hjälpmedel ska kunna byta språk så är det viktigt att du märker upp sidan/texten på ett korrekt sätt (med lang-attribut)

Ange språk

För att ställa in språk på ord/meningar i textmodulen så markerar du dessa ord och väljer Infoga -> Språk -> Ange språk.

Ange språk

Ett nytt fönster öppnas där du får välja språk i en lista.

Lisa över språk

För att se att om ett ord är markerat med ett specifikt språk så går det att hålla muspekaren över ordet. Det visas då en grå bakgrund som hover-effekt på ordet ihop med en jordglob samt lang-kod för det språket.

Hover effekt för språk

Jordglobsikon + fr för Franska

Visa befintligt språk/byt språk

Om du vill kontrollera om det finns ett språk uppsatt på ett ord så markerar du ordet och väljer Infoga -> Språk.

Om ett språk är valt så visas det överst i listan med utgråad text.

Valt språk

I detta fall är ordet markerat med Tyska (de)

Välj alternativet "Byt språk" för att få upp listan med språk på nytt. Välj de språk du önskar och klicka OK.

Ta bort språk

Det går också att ta bort ett språk genom att välja Infoga -> Språk -> Ta bort språk. 

Språket försvinner då direkt, utan bekräftelse.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?