help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontakt - Allmänt

Skärmdump på fliken Allmänt

Kontaktpersoner

Hämta kontaktpersoner från metadatafält

Välj det metadatafält som du ska hämta kontaktperson från. Det kan exempelvis vara den person som senast publicerade sidan eller en utpekad person i katalogtjänsten. Metadatafältet ska alltså redan vara skapat på webbplatsen.

Du kan bara använda metadatafält av typen Systemvärden, Katalogobjekt eller Användare.

Kontaktperson

Synlig kontaktinformation

Som standard skrivs bara kontaktpersonens fullständiga namn ut. Vill du visa mer kontaktinformation så kryssar du för de fält du vill visa. Det krävs att dessa uppgifter finns i katalogtjänsten för att de ska kunna visas.

Titel

Visar titel på kontaktpersonen.

Telefonnummer

Visar telefonnummer till kontaktpersonen.

Mobiltelefonnummer

Visar mobiltelefonnummer till kontaktpersonen.

E-postadress

Visar e-postadressen till kontaktpersonen.

Standard visar enbart namn

Standard visar enbart namn

Mer information (Titel och E-postadress)

Mer information (Titel och mobil)

Övrigt

Bifoga besökarens IP-adress i det skickade meddelandet

Som standard är denna ruta ikryssad så att användarens IP-adress skickas med i meddelandet. Om du inte vill spåra användaren på det sättet avmarkerar du denna ruta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?