help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kontakt - Utseende

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Kontaktpersonens namn

Välj formatmall för kontaktpersonens namn.

Kontaktinformation

Välj formatmall för övrig information om kontaktpersonen som exempelvis titel, e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer.

Etiketter

Välj formatmall för besökarens namn, e-postadress och meddelande.

Inmatning

Välj formatmall för ändringsbara formulärsfält.

Felmeddelanden

Välj formatmall för felmeddelanden exempelvis ogiltig e-postadress.

Storlekar

Meddelandets höjd (rader)

Här ställer du in önskad höjd på fönstret i antal rader.

Inmatningsfältets bredd (tecken)

Här ställer du in inmatningsfältets bredd i antal tecken.

Avstånd mellan inmatningsfält

Här ställer du in avstånd mellan inmatningsfälten. Standard är 1 em.

Fönstrets största höjd

Här ställer du in fönstrets största höjd. Standardinställningen är 500 px.

Färger

Asterisk obligatorisk fråga

Här ställer du in färgen på asterisken (*) som betyder att frågan är obligatorisk.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?