help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigera nivå

Inställningar för nivå 1 och nedåt

Här ställer du in egenskaper för olika nivåer. Markera en nivå i taget och gör inställningarna.

Formatmall

Här markerar du den formatmall som ska användas på nivå 1.

Använd annan formatmall på aktuell sida

Denna kryssar du i om du vill använda en annan formatmall för aktuell sida. Välj formatmallen i listan. Önskar du samma formatmall bockar du inte i denna ruta.

Använd bakgrundsfärg

Bocka i denna ruta och välj en bakgrundsfärg för nivån. Listan visar de färger som finns inställda på webbplatsen.

Använd indrag

Bocka i denna ruta om du vill du ha indrag för nivån. Anges i pixlar.

Använd egen mall

Bocka i denna ruta om du vill ändra utseendet för nivån med hjälp av skript.

Redigera nivåer

Denna flik förändras sig när man ska ställa in nivå 2 och framåt:

Inställningar för nivå 2-10

Använd egen formatmall

Vill du ändra formatmall för en specifik nivå bockar du i denna ruta och väljer en annan formatmall.

Använd egen formatmall på aktuell sida

Vill du ändra formatmall på aktuell sida för en specifik nivå bockar du i denna ruta och väljer en annan formatmall.

Använd egen bakgrundsfärg

Vill du ändra bakgrundsfärg för en specifik nivå så bockar du i denna ruta och väljer en färg i listan.

Använd eget indrag

Om du vill ändra indrag till vänster så bockar du i denna ruta och fyller i det indrag du vill ha. Indrag anges i pixlar. På nivå 3 behålls inställningarna från nivå 2 osv.

Använd egen mall

Här kan du ändra egen mall och på så sätt påverka utseendet på menyn om du kan hantera skript.

Exempel på nivå 2

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?