help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Beställning i Bokning

Denna fråga gör att du kan lägga till varor som du kan beställa samt lägga till ett pris på dessa. När du beställer varan så summeras slutsumman av varorna.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Beställningsfråga

Välj fälttyp: Beställningsfråga i listan.

Skärmdump på beställningsfråga

Tillgängliga varor

Här lägger du till de varor som besökaren ska kunna beställa. Klicka på länken Lägg till vara för att lägga till en vara. En ny vy visas:

Vyn Vara

Lägg till vara

Namn

Fyll i ett namn

Pris

Fyll i ett pris för varje vara. Använd plusknappen för att öka priset eller minusknappen för att minska priset.

Beskrivning av fält

För att göra formuläret mer tillgängligt så kan du ha en mer utförlig beskrivning av vad fältet innebär. Denna förklaring skrivs då ut som en title-text i koden.

Antal kolumner

Här kan du välja om varorna ska visas i en kolumn eller flera. Standardinställningen är en kolumn.

Skicka notifieringar till följande adresser

Här lägger du till de e-postadresser som ska få svaret av beställningsfrågan. För att lägga till en e-postadress, klicka på länken Lägg till e-postadress.

För att ta bort en e-postadress, markera adressen och klicka på krysset.

För att ändra på en e-postmottagare, markera adressen och klicka på ändra knappen.

Ändra mottagare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?